Uppdaterade resekontovillkor ger dig bättre kontroll

Vi uppdaterar resekontovillkoren bland annat som en följd av ny EU-lagstiftning kring valutaväxling. Syftet är göra det enklare för dig att jämföra valutaväxlingskostnader. Det innebär inga förändringar för dig som kund och påverkar inte priset på valutaväxling, men du kommer bland annat att kunna se kostnaden i relation till Europeiska centralbankens valutakurser med hjälp av ett nytt valutaväxlingsverktyg.

Den 19 april 2020 börjar en ny EU-lagstiftning att gälla. Den ska göra det enklare för dig att jämföra olika företags valutaväxlingsavgifter när du handlar eller tar ut pengar inom EU eller EES. Alla företag som erbjuder valutaväxling måste visa valutaväxlingskostnaden i relation till den valutakurs som dagligen beräknas av den Europeiska centralbanken.

De nya resekontovillkoren hittar du under sidan ”Pris och villkor”. På samma sida hittar du från och med 19 april 2020 också det verktyg som visar information om kostnader för valutaväxling i relation till Europeiska centralbankens valutakurser.