Förändringar gällande Diners Club kortinlösen

Vad behöver vi göra för att fortsättningsvis kunna erbjuda våra kunder möjligheten att acceptera Diners Club-/Discoverkort?

Svar:

Majoriteten av säljföretag i Sverige behöver inte göra någonting. I slutet av maj 2019 kommer Diners Club-avtalen att överföras till Nets Danmark A/S och fortsätter därför löpa som vanligt. Vi har skickat ut ett brev där vi förklarar vad just ni behöver göra. Om ni är osäkra på vad brevet innebär är ni välkomna att kontakta oss.

Hjälpte den här informationen dig?
Vi har tecknat ett inlösenavtal med Diners Club Nordic AB, varför ska detta flyttas över till Nets Danmark A/S?

Svar:

SEB Kort Bank AB, ägare av Diners Club Nordic, har beslutat att avveckla inlösenverksamheten för Diners Club på den nordiska marknaden. Därför har Diners Club Nordic AB ingått ett avtal med Nets Danmark A/S som tar över rollen som inlösare i Norden.

Hjälpte den här informationen dig?
Behöver vi göra några förändringar i våra terminaler när vårt Diners Club-avtal överförs till Nets Danmark A/S?

Svar:

Nej, majoriteten av terminalerna kommer att uppdateras automatiskt.

Hjälpte den här informationen dig?
Kan vi fortfarande logga in på Diners Clubs online-tjänst eService efter den 31 maj 2019?

Svar:

Ja, tjänsten kommer inte att stängas ned och alla transaktioner gjorda via ert avtal med Diners Club Nordic AB kommer att finnas kvar i eService.

Hjälpte den här informationen dig?
Kan vi fortfarande logga in på Diners Club onlinetjänst; eService när Diners Club-avtalet överförs till Nets Danmark A/S?

Svar:

Ja, alla transaktioner/köp som är gjorda fram till 21:a maj 2019, kommer att finnas i eService på hemsidan, genom att logga in på eService. Tjänsten kommer inte att stängas.

Hjälpte den här informationen dig?
Vi vill inte bli överflyttade till Nets men vi vill gärna fortsätta kunna ge våra kunder möjlighet att betala med Diners Club kort. Finns det någon annan inlösare för Diners Club vi kan vända oss till?

Svar:

Vår rekommendation är att använda Nets men om ni önskar någon annan inlösare går det bra att kontakta Diners Club International via dinersclub.com för att se vilka möjligheter som finns.

Hjälpte den här informationen dig?
Hur avslutar vi vårt Diners Club samarbetsavtal med er?

Svar:

Alla avtal avslutas automatiskt den 31 maj 2019. Vill ni att ert avtal ska upphöra gälla tidigare kontaktar ni oss på 08-14 68 35 eller via support@dinersclub.se.

Hjälpte den här informationen dig?
Hur kommer vi i kontakt med Nets Danmark A/S?

Svar:

Ring till Nets Kundeservice Support +46 771 22 00 55 (helgfria vardagar mellan 8-17) eller använd kontaktformuläret på www.nets.eu/payments/dgncampaign .

Hjälpte den här informationen dig?
Kommer vårt Diners Club samarbetsavtal att fortsätta med samma villkor när avtalet överförts till Nets Danmark A/S?

Svar:

Ja, avtalen kommer fortsätta löpa med samma villkor.

Hjälpte den här informationen dig?
Vad kommer hända med varumärket Diners Club i Norden?

Svar:

Diners Club är ett internationellt varumärke och kommer fortsätta världen över. Till Diners Club international.

Hjälpte den här informationen dig?
Varför ska vi ha ett inlösenavtal för Diners Club i framtiden?

Svar:

Diners Club/Discover är ett internationellt varumärke och nätverk för betalningar. Med ett inlösenavtal med Diners Club, får ni tillgång till internationella resenärer med Diners Club/Discovers kreditkort – dinersclub.com. Genom att ni fortsätter att ta emot Diners Club får ni också möjlighet att ta emot kortbetalningar från Discover Global Network (DGN). Discover® Global Network har mer än 105 miljoner kortinnehavare över hela världen. Discover Global Network inkluderar: Discover® Card (utställt i USA) och Discover Club International® card, som är utställt i mer än 55 länder.

Hjälpte den här informationen dig?
Varför byter Diners Club Nordic namn till SEB Kort Bank?

Svar:

Diners Club Nordic AB är ett helägt dotterbolag till SEB Kort Bank AB. Vi planerar en fusion där Diners Club Nordic AB fusioneras in i moderbolaget, SEB Kort Bank AB. Din avtalspart kommer att ändras till SEB Kort Bank AB.

Hjälpte den här informationen dig?
Vad kommer att hända med Diners Club Resekonto (TAC)/eVoucher?

Svar:

Det sker inga förändringar gällande Diners Club Resekonto (TAC)/eVoucher. Verksamheten kommer att fortsätta som vanligt.

Hjälpte den här informationen dig?
Vi har avtal med Diners Club gällande både kortinlösen och inlösen av Diners Club Resekonto (TAC)/eVoucher. Vad kommer hända?

Svar:

För avtal rörande kortinlösen måste ni kontakta den nya inlösaren. Avtal rörande Diners Club Resekonto (TAC)/eVoucher kommer finnas kvar. Har ni haft separata avtal rörande inlösen, kommer nya avtal slutas för enbart resekonto. Nya villkor för inlösen av resekonto kommer finnas på hemsidan 21:a maj 2019.

Hjälpte den här informationen dig?
Vi vill inte bli överflyttade till Nets men vi vill gärna fortsätta kunna ge våra kunder möjlighet att betala med Diners Club kort. Finns det någon annan inlösare för Diners Club vi kan vända oss till?

Svar:

Vår rekommendation är att använda Nets men om ni önskar någon annan inlösare går det bra att kontakta Diners Club International för att se vilka möjligheter som finns. Deras kontaktformulär hittar du här.

Hjälpte den här informationen dig?