Diners Club Nordic AB fusioneras med SEB Kort Bank AB den 1 februari 2019

Diners Club Nordic AB är ett helägt dotterbolag till SEB Kort Bank AB. Vi planerar en fusion där Diners Club fusioneras in i moderbolaget SEB Kort. Det betyder att avtalsparten och betalningsmottagaren ändras till SEB Kort Bank AB (Organisationsnummer 556574-6624).

Vad innebär detta för er som företagskund?

Finansinspektionen är fortsatt tillsynsmyndighet, och det övertagande bolaget har rätt att tillhandahålla betaltjänster. Fakturaavsändare blir SEB Kort Bank AB med organisationsnummer (556574-6624) och momsregistreringsnummer (SE556574662401), giltigt från den 2 februari 2019. Bankgironummer (483-6193) ändras inte.

Samma kontaktuppgifter som tidigare

Alla våra kontaktuppgifter är oförändrade också efter fusionen. Du kan som vanligt nå oss på e-post eller telefon om du har några frågor. Våra kontaktuppgifter hittar du här.

Vi följer GDPR

I samband med fusionen byts personuppgiftsansvarige till SEB Kort Bank AB. Fram tills dess verkar Diners Club fortfarande i den rollen. Du hittar integritetspolicy här.

Om du vill säga upp avtalet

Om du vill, så har du rätt att omedelbart och avgiftsfritt säga upp avtalet till följd av fusionen.