Med anledning av att Flybmi gått i konkurs

Har du som företagskund bokat och betalat en resa med Flybmi så finns ingen rätt till reklamation. Det gäller även om resan är planerad längre fram under året.

Resekonto är en fakturatjänst för juridiska personer. Diners Club betalar flygbolaget direkt vid bokning. Därefter fakturerar vi er. Fakturan ska betalas till Diners Club sin helhet på förfallodagen.

Vänligen ta kontakt med konkursförvaltaren för anspråk på ekonomisk ersättning.