Vänligen notera att avbokning av resa på grund av risk för coronaviruset inte omfattas av reseförsäkringen som ingår i ditt resekonto. Avbeställning på grund av akut sjukdom eller olycksfall kan ersättas mot läkarintyg enligt villkoren i din reseförsäkring. Detta gäller även om du är smittad av coronaviruset och har ett läkarintyg som bekräftar detta.

När du vill ansöka om resekonto standard, kan du enkelt göra det genom att ladda hem ansökan och skicka den till oss.

Vill du istället ansöka om Utökat resekonto, vänligen kontakta oss här.

Enligt lagen om förebyggande av penningtvätt och terrorfinansiering (Money Laundering Act) är vi skyldiga att inhämta information om företagets ägarstruktur och företagets verkliga huvudman. Vi behöver även information om huruvida den verklige huvudmannen är en politiskt utsatt person (PEP). Vi rekommenderar därför att du har information om ägarstruktur och verklig huvudman tillgänglig för att slutföra ansökan.

FRISVAR
SEB Kort Bank AB
20171291
110 00 Stockholm

Du behöver inte frankera brevet, vi står för portot.