Anslut vårt resekonto

Mer information

Har du frågor om resekonto, kontakta oss för mer information.

Allt du behöver göra för att kunna ta emot våra kort och resekonton, är att upprätta ett avtal med Diners Club. För att sedan ansluta era kunder behöver du bara skicka en resekontoansökan så sköter vi resten.

Gör så här

För att kunna ta emot våra kort och resekonto så behöver vi upprätta ett avtal om du inte redan har ett. Detta kompletteras med ett samarbetsavtal för Diners Clubs resekonto.

För att du ska kunna debitera era resenärer, måste de ha Diners Clubs resekonto och att detta är anslutet till ditt företags resebyrå.

  • Kunden ansöker om vårt resekonto och genomgår sedvanlig kreditbedömning
  • Efter godkänd ansökan lägger vi upp ett resekonto och ansluter det till din resebyrå
  • Vi meddelar dig det nya resekontot och du lägger upp kundens profil i ert system och anger det nya resekontot som betalningssätt