Vad är resekonto?

Mer information

Har du frågor om resekonto, kontakta oss för mer information.

Idén med att företag ska ha ett resekonto är att minska administrationen och kostnaderna kring affärsresande. Resekontot ger också företaget tydlig och aktuell överblick över både sina resekostnader och företagets resemönster.  

Vårt resekonto är ett faktureringssystem. Det hela bygger på ett samarbete mellan resebyrå, resenär, reseleverantör och Diners Club.  

Nästan alla verksamheter tjänar på att använda ett resekonto, både i tid, pengar och besvär. Dessutom ingår en ypperlig reseförsäkring, i genomsnitt 40 dagars räntefri kredit och annat som är bra att ha.

Fördelar

  • Stärker banden med dina kunder och kan ge långsiktiga samarbeten
  • Minskad administration både för dig som resebyrå och dina kunder. Vi tar hand om fakturering, påminnelse-, krav- och inkassohantering
  • Möjlighet att erbjuda alla dina kunder förmåner som t ex kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd och längre betaltider