Vänligen notera att avbokning av resa på grund av risk för coronaviruset inte omfattas av reseförsäkringen som ingår i ditt resekonto. Avbeställning på grund av akut sjukdom eller olycksfall kan ersättas mot läkarintyg enligt villkoren i din reseförsäkring. Detta gäller även om du är smittad av coronaviruset och har ett läkarintyg som bekräftar detta.

Aktuella priser fr o m 2017-12-15

Resekonto – standard 950 kr/år
Resekonto – advanced Vänligen kontakta oss för mer information
Övriga avgifter

Kopia av faktura

50 kr
Valutapåslag 2 % (vid omräkning av transaktioner för fakturering i annan valuta än SEK)
Påminnelseavgift 50 kr
Dröjsmålsränta 24 %
Vid inkasso Löper fortsatt Dröjsmålsränta till dess att skulden är till fullo betald. Förseningsersättning tas ut enligt gällande inkassolagstiftning.