Fakturering i annan valuta

Genom att välja fakturering i annan valuta på ditt resekonto, kan ditt företag minimera valutariskerna och minska kostnaderna för valutaväxling i banken. Förutom svenska kronor kan du välja att få fakturan i EUR, USD, GBP, PLN, DKK eller NOK.

Lösningen är enkel att införa och innebär inga förändringar i ert resebyråavtal. Resebyrån fortsätter att boka och skicka följesedlar i svenska kronor. Diners Club ser sedan till att räkna om priset på biljetten till önskad valuta. Omräkningen sker till gällande priser och villkor.