Vänligen notera att avbokning av resa på grund av risk för coronaviruset inte omfattas av reseförsäkringen som ingår i ditt resekonto. Avbeställning på grund av akut sjukdom eller olycksfall kan ersättas mot läkarintyg enligt villkoren i din reseförsäkring. Detta gäller även om du är smittad av coronaviruset och har ett läkarintyg som bekräftar detta.

Varför resekonto?

Idén med att ha ett resekonto (även kallat TAC) är att effektivisera administrationen av affärsresor och samtidigt ge företaget en bättre överblick över sina resekostnader. Resekonton har dessutom upp till 40 dagars räntefri kredit.

Nästan alla företag kan med fördel använda resekonto, både av ekonomiska och tidsmässiga skäl.

Resekonto finns i två varianter

 

Resekonto standard

  • Alla de anställdas resor debiteras på ett gemensamt resekonto
  • Alla reseomkostnader samlas på en faktura, vilket ger mindre administration och färre fakturor
  • Betalas minst 75 % av resan via resekontot ingår en kompletterande reseförsäkring som gäller på resan
  • Alla omkostnader samlas för varje kalendermånad och faktureras månaden efter. Det ger upp till 40 dagars räntefri kredit.

 

Utökat resekonto

För större företag kan vi erbjuda en utökad lösning, som utöver ovanstående även ger dessa fördelar:

  • Faktureringen skräddarsys till företagets behov, och resekonton kan anpassas till alla system för reseräkningar och till alla ekonomisystem.
  • Möjlighet att lägga till information som t ex projekt, avdelning eller inköpskonto.

Intresserad?

Kontakta gärna vår Resekonto Support så berättar vi mer om hur resekonto kan underlätta resehanteringen på just ditt företag.