Varför stänger ni Diners Club kortet?

Vi har tagit ett strategiskt beslut att avsluta vår kortverksamhet i Norden för Diners Club. I takt med ökad reglering av och konkurrens på kortmarknaden har vi nu valt att fokusera på våra Mastercard kort.

Vad kommer hända med varumärket Diners Club?

Svar:

Diners Club är ett internationellt varumärke och kommer fortsatt finnas kvar. Internationella Diners Club och Discover-kort kommer även fortsättningsvis att accepteras i Norden. Vårt samarbete kring resekonto kommer att kvarstå och fungera precis som vanligt efter den 31 maj 2019.

Till Diners Club International

Hjälpte den här informationen dig?
Varför finns det ingen ansökan på hemsidan om nytt kort?

Svar:

Vi kommer att lägga ned kortet 31 maj 2019 och kommer därför inte utfärda fler kort.

Hjälpte den här informationen dig?