Om Diners Club Nordic AB

Diners Club Nordic AB (Diners Club) är ett helägt dotterbolag till SEB Kort Bank AB som i sin tur är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Diners Club bildades 1990 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556412-7545.

Diners Club är ett kreditmarknadsbolag med tillstånd att bedriva finansieringsrörelse samt försäkringsförmedling. Verksamheten i Diners Club är outsourcad till SEB Kort Bank AB som har Finansinspektionens tillstånd att bedriva bankrörelse (enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse) och tillstånd att bedriva försäkringsförmedling.

Styrelse och verkställande direktör

Diners Club Nordic AB

106 40 Stockholm
Organisationsnummer: 556412 - 7545
Momsregistreringsnummer: 663000 - 3843
Finansinspektionen är tillståndsmyndighet för den verksamhet Diners Club Nordic bedriver i Sverige.