Pris och villkor

Prislista Diners Club per 2014-09-01

Pris per år
Diners Club privatkort 525 kr
Övriga priser
Pappersfaktura 0 kr
Kopia av faktura 30 kr
Valutaväxlingspåslag för köp utomlands*   2 %
Kontantuttag i Sverige och utomlands

4 % på uttaget belopp

Ersättningskort 100 kr
Försändelse av kort utanför Sverige 350 kr
Lounge 125 kr/besök
Dröjsmålsränta 2,5 % / mån
Påminnelseavgift 50 kr
Kreditränta vid delbetalning** 14,59 %
Effektivränta vid delbetalning** 15,72 %
Tillval
Familjekort 245 kr/år
10 dagars extra betaltid      150 kr/år

Spärrservice   

297 kr/ år

*På uttag i utländsk valuta i Bankomat AB:s uttagsautomater i Sverige är valutaväxlingspåslaget 4%.

**Mer information finns under ”Förhandsinformation om konsumentkrediter”