Vad händer från och med 1 juni?

Den 31 maj 2019 upphörde ditt Diners Club kort att gälla. Här kan du läsa mer om vad detta innebär

Utestående skuld

Om du har utnyttjat en kredit på kortet, fortsätter du betalningen som vanligt till dess att din skuld är reglerad.

Loungebesök

Eventuella loungebesök som du har injänat men inte kunnat använda gäller inte efter den 31 maj 2019.

Erbjudanden

Har du frågor om något av våra tidigare erbjudanden hänvisar vi till respektive samarbetspartner.