Diners Club Nordic AB fusioneras med SEB Kort Bank AB den 1 februari 2019

Diners Club Nordic AB är ett helägt dotterbolag till SEB Kort Bank AB. Vi planerar en fusion där Diners Club fusioneras in i moderbolaget SEB Kort. Det betyder att avtalsparten och betalningsmottagaren ändras till SEB Kort Bank AB (Organisationsnummer 556574-6624).

Fusionen påverkar inte dig

Finansinspektionen är tillsynsmyndighet, precis som förut, och det övertagande bolaget har rätt att tillhandahålla betaltjänster. Vi kommer den 1 februari 2019 att ändra dokument och villkor så att de innehåller rätt namn på bolaget, men fusionen påverkar inte dig som kund.

Samma kontaktuppgifter som tidigare

Alla våra kontaktuppgifter är oförändrade också efter fusionen. Du kan som vanligt nå oss på e-post eller telefon om du har några frågor. Våra kontaktuppgifter hittar du här.

Vi följer GDPR

I samband med fusionen byts personuppgiftsansvarige till SEB Kort Bank AB. Fram tills dess verkar Diners Club fortfarande i den rollen. Du hittar integritetspolicy här.

Om du vill säga upp avtalet

Om du inte godkänner ändringarna som fusionen medför, kan du som kund alltid kostnadsfritt säga upp avtalet.