Vad gäller vid en flygbolagskonkurs?

Då ett flygbolag har begärts i konkurs, och du har bokat och betalat en resa med kort, ska du i första hand kontakta flygbolaget eller din researrangör för mer information.

Har du betalat resan med kort kan du reklamera ditt köp och efter utredning få möjlighet till viss ersättning. Ersättningen avser bara den del av resan som inte kunnat utnyttjas och bara den del som avser det bolag som begärts i konkurs.

Har du köpt resan via en researrangör ersätts inte bokningsavgift eller andra avgifter från resebyrån. För anslutningsflyg, transfer till och från flygplatsen, hotell eller liknande gäller inte reklamationsrätten. Kortets kompletterande reseförsäkring täcker inte utgifter orsakade av flygbolagets konkurs.

Du kan inte reklamera en resa eller få kompensation för en resa om motsvarande kompensation har betalats ut från annat håll.

När du reklamerar köpen måste du bifoga dokument som styrker att flygbolaget har begärts i konkurs och att du har försökt att kontakta dem eller den researrangör som du har bokat igenom. Bifoga också det svar som du har fått från dem. Du måste också bifoga bokningsbekräftelse eller flygbiljett där det framgår datum för resa, bokningsnummer/biljettnummer, namn på passagerare samt priset på biljetten.

Tänk på att om det bara är en del av resan som du vill reklamera, till exempel hemresan eller om en del av resan är bokad med ett annat bolag, måste priset för den del du vill reklamera framgå.

Det är viktigt att vi får så kompletta underlag som möjligt för att underlätta och snabba på handläggningen av ditt ärende.

Reklamera här