Vi uppdaterar våra medlemsvillkor

Nya regelverk påverkar villkor och hantering av personuppgifter.

Den 1 maj 2018 kommer en ny betaltjänstlag som bygger på det nya EU-direktivet Payment Services Directive 2. Detta innebär att nya medlemsvillkor gäller från och med 1 maj 2018. Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen, kallad GDPR (General Data Protection Regulation), att gälla inom EU. Den reglerar hur personuppgifter får behandlas med fokus på stärkta rättigheter för privatpersoner. Därför anpassar vi nu våra villkor och vår information om personuppgifter.

Diners Club Privatkort: läs mer här
SAS EuroBonus Diners Club: läs mer här